fbpx
Lời dạy của Đức Phật — 7 cách cúng dường

Lời dạy của Đức Phật — 7 cách cúng dường

Đức Phật nói rằng, ngay cả khi một người nghèo mạt hạng, người đó vẫn có thể cúng dường. Đó là 7 cách cúng dường mà không tốn kém gì.
Cách thứ nhất là thái độ khi gặp người khác, hãy mỉm cười, hoan hỷ, thân thiện, từ ái.
Cách thứ nhì là luôn luôn nói lời dịu dàng, lời tử tế, với bất kỳ ai và về ai, dù trước mặt hay vắng mặt họ.
Cách thứ ba là luôn luôn suy nghĩ với tâm từ bi về tất cả những người gặp trong đời.
Cách thứ tư là dùng mắt sáng của mình giúp người mắt kém, hãy dẫn người mắt kém đi đúng hướng.
Thứ năm, giúp người khác với sức khỏe của bạn. Những việc cần thể lực, như mang, vác, xách… bạn có thể giúp người khác.
Thứ sáu, bày tỏ lòng tôn trọng mọi người chung quanh và tất cả những người khác.
Thứ bảy là yêu thương và chăm sóc những người đang cần giúp đỡ, và cả những sinh vật khác.

𝑳𝒖𝒄𝒌𝒚 𝑨𝒎𝒖𝒍𝒆𝒕 – 𝑵𝒐̛𝒊 𝒈𝒊𝒆𝒐 𝒕𝒓𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒅𝒖𝒚𝒆̂𝒏

Trả lời

Đóng
×
×

Cart